Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 16 S (2011-2012), Innst. 136 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 136 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt enkelte endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet. Under programområde 10 Helse og omsorg er det vedtatt å øke utgiftene med 194,2 mill. kroner og inntektene med 204,1 mill. kroner. Under programområde 30 Stønad ved helsetjenester er det vedtatt å redusere utgiftene med 149,5 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2011