Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med rett til fritt sykehusvalg

Dokument 3:3 (2011-2012), Innst. 146 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.12.2011 Innst. 146 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av ordningen med fritt sykehusvalg. Undersøkelsen viste bl.a. at pasienter som bruker ordningen oppnår kortere ventetid, men at det er store forskjeller i ventetid mellom sykehus. Det kom også frem at det er skjevheter i bruken av ordningen og at informasjonen kan bli bedre. Komiteen sier i innstillingen at ordningen vil virke bedre dersom flere benytter den, og at informasjonen om ordningen må bli bedre. Komiteen ber departementet iverksette tiltak for å sikre at flere fastleger informerer om fritt sykehusvalg. Komiteen uttrykker også bekymring over at det er pasienter med høy inntekt, høy utdanning mv som i særlig grad benytter ordningen. Etter komiteens oppfatning innebærer også dette at informasjonen må bli bedre. Innstillingen er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.02.2012