Representantforslag om en regularisering av papirløse innvandere i Norge

Dokument 8:13 S (2011-2012), Innst. 199 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 199 S (2011-2012)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om en regularisering av papirløse innvandrere i Norge. Forslaget ble vedlagt protokollen.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 16.02.2012

      Behandlet i Stortinget: 19.03.2012