Representantforslag om en regularisering av papirløse innvandere i Norge

Dokument 8:13 S (2011-2012), Innst. 199 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 199 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om en regularisering av papirløse innvandrere i Norge. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.02.2012

  Behandlet i Stortinget: 19.03.2012