Representantforslag om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Laila Dåvøy, Per Arne Olsen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 137 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet under omstillingsprosesssen ved Oslo universitetssykehus.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2011