Representantforslag om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3

Dokument 8:57 S (2011-2012), Innst. 217 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Christian Tybring-Gjedde, Hans Frode Kielland Asmyhr, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen, Morten Høglund, Peter N. Myhre Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.03.2012 Innst. 217 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra FrP behandlet forslag om statlig fulllfinansiering av Oslopakke 3. Forslaget ble ikke bifalt av Stortinget, og fikk kun FrPs stemmer ved voteringen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2012