Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2011 til 31. desember 2011

Innst. 377 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 377 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli til 31. desember 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012