Representantforslag om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behanling, ikke bare som bro til transplantasjon

Dokument 8:59 S (2011-2012), Innst. 265 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 265 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt at et forslag fra Fremskrittspartiet om at ordningen med hjertepumpe skal utvides til også brukes som varig behandling, vedlegges protokollen. Alle partier går inn for at spørsmålet skal vurderes av Nasjonalt råd for kvalitet og priorietering i helsetjenesten i løpet av 2012.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.05.2012