Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos og Per Arne Olsen om å utvide ordningen med hjertepumpe som varig behandling, ikke bare som bro til transplantasjon

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 26. april 2012

Bent Høie

leder og ordfører