Utdanning for velferd

Meld. St. 13 (2011-2012), Innst. 320 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for helse- og omsorgskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 24.05.2012 Innst. 320 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2012