Representantforslag om fritt rehabiliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet

Dokument 8:68 S (2011-2012), Innst. 269 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Ingjerd Schou, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 269 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag behandlet et representantforslag fra Høyre om fritt rehabiliteringsvalg og forbedring av rehabiliteringstilbudet. Forslaget fikk ikke tilslutning, men ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2012