Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli, Ingjerd Schou, Frank Bakke-Jensen og Elisabeth Røbekk Nørve om fritt rehabiliteringsvalg og forbedret kvalitet og tilgjengelighet i rehabiliteringstilbudet

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 26. april 2012

Bent Høie

Tove Karoline Knutsen

leder

ordfører