Representantforslag om fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital

Dokument 8:77 S (2011-2012), Innst. 281 S (2011-2012)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Jørund Rytman, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 08.05.2012 Innst. 281 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra Fremskrittspartiet om fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Slik stemte representantene

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 08.05.2012

  Behandlet i Stortinget: 29.05.2012