Et forsvar for vår tid

Prop. 73 S (2011-2012), Innst. 388 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2012 Innst. 388 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012