Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Et forsvar for vår tid

Dette dokument

  • Innst. 388 S (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. 73 S (2011–2012)
  • Dato: 07.06.2012
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 129

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 7. juni 2012

Ine M. Eriksen Søreide

leder og ordfører