Representantforslag om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter

Dokument 8:86 S (2011-2012), Innst. 293 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 15.05.2012 Innst. 293 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et privat forslag om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter ble ikke vedtatt i Stortinget. Forslaget hadde støtte fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2012