Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om oppdatering av regelverket for sykemelding av studenter

Dette dokument

  • Innst. 293 S (2011–2012)
  • Kildedok: Dokument 8:86 S (2011–2012)
  • Dato: 15.05.2012
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 15. mai 2012

Marianne Aasen

Mette Hanekamhaug

leder

ordfører