Representantforslag om kompliserte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle

Dokument 8:88 S (2011-2012), Innst. 312 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Hans Olav Syversen, Line Henriette Holten, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 22.05.2012 Innst. 312 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Kristelig Folkeparti om kompliserte spareprodukter, klageorgan og Finanstilsynets rolle. Det ble vedtatt at representantforslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2012