Representantforslag om etablering av et eget "Regelråd"

Dokument 8:99 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arve Kambe, Borghild Tenden, Hans Olav Syversen, Jørund Rytman Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke tatt under behandling jf. Forretningsordenen § 28 tredje ledd bokstav e, jf. § 47