Representantforslag om å utvide bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren

Dokument 8:102 S (2011-2012), Innst. 71 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bente Thorsen, Gjermund Hagesæter, Jon Jæger Gåsvatn, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 15.11.2012 Innst. 71 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialisitisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Fremskrittspartiet om utvidet bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren. Flertallet mener at forslagene delvis er ivaretatt i lovendringsforslag som er sendt på høring, og vil ellers avvente en varslet stortingsmelding om saksfeltet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2012