Representantforslag om etablering av en treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning

Dokument 8:111 S (2011-2012), Innst. 39 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 25.10.2012 Innst. 39 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra Venstre-representanter om å etablere treårig profesjonsutdanning i karriereveiledning. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 22.11.2012