Representantforslag om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker

Dokument 8:124 S (2011-2012), Innst. 116 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åge Starheim, Gjermund Hagesæter, Henning Skumsvoll, Morten Ørsal Johansen, Oskar J. Grimstad, Per-Willy Amundsen Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP)
utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 116 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å begrense fylkesmannens innsigelsesrett i kommunale plan- og arealsaker. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2012