Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2012

Innst. 168 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 18.12.2012 Innst. 168 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og enstemmig bifalt kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om gjennomgang av statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2012. Komiteen har blant annet gjennomgått benådningssaker, forskrifter som er fastsatt, endret eller opphevet og embetsutnevnelser i den aktuelle perioden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 24.01.2013