Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar

Prop. 147 S (2011-2012), Innst. 91 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 22.11.2012 Innst. 91 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes gitt samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 98/2012 av 30. april 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 691/2011 om europeiske miljøkonomiske rekneskapar.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2012