Grunnlovsforslag fra Aanund Hylland og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Anders Anundsen, om endring i Grunnloven § 80 (retting av en språklig feil)

Dokument 12:20 (2011-2012), Innst. 131 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.12.2014 Innst. 131 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2014

   Behandlet i Stortinget: 01.06.2015