Representantforslag om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud

Dokument 8:4 S (2012-2013), Innst. 174 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Karin Olli, Elisabeth Vik Aspaker, Erna Solberg, Henning Warloe, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.01.2013 Innst. 174 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter for Høyre om et mer fleksibelt og desentralisert utdanningstilbud. Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre støttet forslaget, men det fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2013

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2013