Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Jon Georg Dale, Jan-Henrik Fredriksen, Oskar J. Grimstad og Morten Ørsal Johansen om nedslakting av tamrein på Finnmarksvidda

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2012

Terje Aasland

Rigmor Andersen Eide

leder

ordfører