Representantforslag om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet

Dokument 8:7 S (2012-2013), Innst. 184 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Per Sandberg, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.02.2013 Innst. 184 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra Fremskrittspartiet om at offentlige etater kan utveksle informasjon seg i mellom for å avdekke kriminalitet. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.02.2013