Endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Prop. 29 S (2012-2013), Innst. 148 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2012 Innst. 148 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2012

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2012