Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Arbeidsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. desember 2012

Robert Eriksson

leder og ordfører