Endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet

Prop. 36 S (2012-2013), Innst. 105 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 105 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt diverse endringer på Samferdselsdepartementets budsjett for 2012. Stortinget har samtidig vedtatt at Nord-Jæren Bompengeselskap AS får samtykke til å ta opp lån og kreve inn bompenger for delvis finansiering av utbygginga av prosjektet E39 Eiganestunnelen i Rogaland. Kostnadsramma til prosjektet er 2,53 mrd. kroner. Det er lagt opp til anleggsstart i 2013 og trafikkåpning i 2017.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2012