Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2012 under Samferdselsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 29. november 2012

Knut Arild Hareide

leder og ordfører