Endringer i vassdragsreguleringsloven, forurensningsloven, genteknologiloven og vannressursloven

Prop. 64 L (2012-2013), Innst. 290 L (2012-2013), Lovvedtak 59 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.05.2013 Innst. 290 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.05.2013