Kompetanse for en ny tid

Meld. St. 14 (2012-2013), Innst. 384 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2013 Innst. 384 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok, mot stemmene fra Kristelig Folkeparti, at kjønnsnøytral verneplikt skal innføres i Norge snarest mulig, Stortinget vedtok enstemmig å følge komiteens innstilling om å vedlegge Meld. St. 14 (2012–2013) – om kompetanse for en ny tid – protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2013