Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Kompetanse for en ny tid

Dette dokument

  • Innst. 384 S (2012–2013)
  • Kildedok: Meld. St. 14 (2012–2013)
  • Dato: 29.05.2013
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 13

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 29. mai 2013

Ine M. Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen

leder

ordfører