Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i ekomloven

Prop. 69 L (2012-2013), Innst. 256 L (2012-2013), Lovvedtak 49 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 16.04.2013Innst. 256 L (2012-2013)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen, vedtatt flere endringer i lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), Bakgrunn for endringene er at den raske tekniske og markedsmessige utviklingen medfører behov for endringer i rammeverket både nasjonalt og internasjonalt. Ekomlovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og framtidsrettede elektroniske kommunikajsonstjenester.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 16.04.2013

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.04.2013