Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven

Dette dokument

  • Innst. 256 L (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 69 L (2012–2013)
  • Dato: 16.04.2013
  • Utgiver: Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 16. april 2013

Anne Marit Bjørnflaten

Bård Hoksrud

fung. leder

ordfører