Representantforslag om bedre helsebygg

Dokument 8:54 S (2012-2013), Innst. 338 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Tore Sanner Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 338 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Høyre om at det skal utarbeides en nasjonal plan for helsebygg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013