Representantforslag om studiekvaliteten i høyere utdanning

Dokument 8:59 S (2012-2013), Innst. 318 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Svein Harberg, Tord Lien, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (KrF), (V) Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 318 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok forslaget i et representantforslag om studiekvalitet i høyere utdanning i forbindelse med behandlingen av forskningsmeldingen, Meld. St. 18 (2012-2013).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2013