Representantforslag om fritak for formuesskatt på arbeidende kapital

Dokument 8:72 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Knut Arild Hareide, Steinar Reiten Forslag fra (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Avvist