Representantforslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø

Dokument 8:73 S (2012-2013), Innst. 354 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Knut Arild Hareide, Line Henriette Holten, Steinar Reiten, Øyvind Håbrekke Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 354 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra KrF drøftet forslag om tiltak for å flytte mer godstransport fra land til sjø. Stortingets, flertall, alle unntatt FrP og KrF, viste til behandlingen av Nasjonal transportplan våren 2013, og saken ble vedtatt lagt ved protokollen,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013