Representantforslag om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Ida Marie Holen, Kenneth Svendsen, Ketil Solvik-Olsen, Robert Eriksson Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 430 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Christian Tybring-Gjedde, Kenneth Svendsen, Ida Marie Holen og Robert Eriksson om inntektspolitisk samarbeid gjennom statlig deltakelse i lønnsoppgjøret. Mot Frps stemmer ble forslaget ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2013