Representantforslag om en langsiktig plan for å løse sykehusutfordringene i Oslo-regionen

Dokument 8:101 S (2012-2013), Innst. 436 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Ib Thomsen, Kari Kjønaas Kjos, Peter N. Myhre Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.06.2013 Innst. 436 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Fremskrittspartiet om en langsiktig plan for å løse sykehusutfordringene i Oslo-regionen. Forslaget fikk bare Fremskrittspartiets stemmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013