Representantforslag om å gi berørte lokalsamfunn en større andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon

Dokument 8:115 S (2012-2013), Innst. 498 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Henning Skumsvoll, Kjell Ingolf Ropstad, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H), (FrP), (KrF), (V) Innstilling avgitt 13.06.2013 Innst. 498 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2013