Representantforslag om overoppfyllelse av EU-regelverk som svekker næringslivets konkurranseevne og ideelle organisasjoners virksomhet

Dokument 8:131 S (2012-2013)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Hans Olav Syversen, Steinar Reiten Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet