Representantforslag om en ny forvaltning av landets ulv

Dokument 8:136 S (2012-2013)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Morten Ørsal Johansen, Oskar J. Grimstad, Per Roar Bredvold, Per-Willy Amundsen, Robert Eriksson, Ulf Leirstein Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet