Representantforslag om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen

Dokument 8:7 S (2013-2014), Innst. 121 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 11.02.2014 Innst. 121 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om etablering av et faglig utvalg for litteraturbransjen. Forslaget ble støttet av et mindretall og ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 27.02.2014