Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet

Prop. 7 S (2013-2014), Innst. 89 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 12.12.2013 Innst. 89 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013