Representantforslag om en handlingsplan mot antisemittisme

Dokument 8:8 S (2013-2014), Innst. 138 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hans Fredrik Grøvan, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Line Henriette Holten Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (KrF)
utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og justiskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 04.03.2014 Innst. 138 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om en handlingsplan mot antisemittisme, jf. dok 8:8 (2013-2014). Komiteens innstilling om å vedlegge dokumentet protokollen ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.03.2014