Representantforslag om innføring av to barnehageopptak i året

Dokument 8:10 S (2013-2014), Innst. 142 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 04.03.2014 Innst. 142 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om innføring av to barnehageopptak i året. Forslaget ble ikke vedtatt, men ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.03.2014

   Behandlet i Stortinget: 25.03.2014