Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 14 S (2013-2014), kap. 231, Innst. 46 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 03.12.2013 Innst. 46 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2013 under Kunnskapsdepartementet vedrørende kap 231 Barnehager.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2013